Organisatie

De Pater Bleijsgroep is als volgt georganiseerd:

Speltakken

Er zijn 3 speltakken met elk een teamleider. Bij de Welpen wordt deze ook wel Akela genoemd en bij de Scouts wordt deze functie Hopman genoemd. Binnen de speltak wordt geborgd dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig is voor het veilig draaien van de programma’s en kampen. Zo worden er bijvoorbeeld cursussen gevolgd voor EHBO en het organiseren van programma’s en kampen bij Scouting Nederland / Scouting Limburg.

  • Welpen voor jongens en meisje van 7-11 jaar.
  • Scouts voor jongens en meisjes van 11-15 jaar.
  • Explorers (Rowans) voor jongens en meisjes van 15-18 jaar

Zie de speltak pagina’s voor meer informatie.

Besturen

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met andere vrijwilligers de groepsraad die wordt geleid door het groepsbestuur. De groepsraad vergadert 4 keer per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die betrekking hebben op het draaien van de speltakken, de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten, de financiƫn en de huisvesting van de groep.