Groepsraad

4 keer per jaar vindt er een groepsraad plaats, waarbij de gehele organisatie (zowel groepsbestuur als leiding van alle speltakken) bijeen komt om overkoepelende zaken te bespreken. Beslissingen worden doorgaans gemaakt aan de hand van een gewone meerderheid, al kan hier van worden afgeweken in aparte gevallen. Op deze manier worden (grote) beslissingen nooit door maar één orgaan(bestuur/speltak) gemaakt, en vind er controle plaats binnen de vereniging.